KONCEPT ODRŽIVOG I ZDRAVOG RAZVOJA U URBANOJ SREDINI

» Urbana zajednica

“URBANA ZAJEDNICA”- ZA GRAD PO MERI ČOVEKA!

“Urbana zajednica” treba da unapredi kvalitet života u gradu, uz pomoć ideja, društvenih inovacija, podizanja ekološke svesti, a sve uz aktivno učešće lokalne zajedice. “Urbana zajednica” je pokretač novih (održivih) ideja koja treba da od Novog Sada napravi grad po meri čoveka!

“Urbana zajednica” je skup ideja i projekata koji će Novi Sad učiniti kvalitetnijim, kulturnijim I zdravijim mestom za život. Ona treba da pokrene ljude na aktivno učestvovanje u četiri glavne oblasti: zdravlje stanovništva, umetnost, urbana ekologija i urbani prostori. Kroz predavanja u nevedenim oblastima koja će se održavati na Marketu želimo da edukujemo sugrađane o mogućnosti poboljanja kvaliteta života!

Zdravlje stanovništva

Jedan od najbitnijih faktora kvalitetnog života je zdravlje. Uslov očuvanja zdravlja je pravilna ishrana I fizička aktivnost. U ovom delu bavićemo se promocijom organskih proizvođača, predstavljati zdrave kreativne projekte, upoznati ljude sa mogućnostima kreiranja mini baštica u stanovima, kao i sa još mnogo drugih zanimljivih stvari.

Umetnost

Predstavljanje malih i srednjih proizvođača iz oblasti mode. Unapeđenje statusa umetnika , prenošenje znanja lokalnoj sredini. Stvaranje mogućnosti umrežavanja i predstavljanja svojih proizvoda najširoj publici, suštinski su imperativi ovog dela u okviru celine Artecomarket “URBANA ZAJEDNICA“.

Urbana ekologija

Podrška i promocija ekoloških vrednosti koje direktno utiču na stil života u našem gradu. Edukacija i promocija urbanih eko ideja.

Urbani prostori

Predstavljanje i mogućnosti korisćenja javnih prostora, kao i promocija projekata koji nude urbanistička rešenja koja su okrenuta potrebama građana i oslanjaju se na zaštitu životne sredine i stvaranje održivih javnih prostora koji će izgraditi snažniju lokalnu zajednicu.